GIỚI THIỆU

VITHESIS LÀ GÌ ?

Phần mềm Quản lý thực hiện và bảo vệ luận văn cao học là giải pháp tin học hóa quy trình bảo vệ luận văn cao học truyền thống, đồng thời hạn chế tối đa các tác vụ thủ công trong quy trình quản lý thực hiện làm luận văn của cao học viên như phân công giáo viên hướng dẫn, lịch bảo vệ, hội đổng bào vệ v.v.. từ đó giúp giảm thiểu tối đa về thời gian, chi phí và nguồn lực của Nhà trường….

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA PHẦN MỀM

Phù hợp với hầu hết các trường Đại học tại Việt Nam, khả năng tùy biến đối với quy định riêng của mỗi trường. Được cập nhật theo những quy định mới nhất của Bộ GD&ĐT