HỖ TRỢ HỌC TẬP & KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Thông qua hệ thống, người dùng có thể bố trí, sắp xếp các hoạt động trong khóa học theo mong muốn một cách dễ dàng và nhanh chóng